Paldies visiem ziedotājiem un palīgiem 2016. gadā

Gads iet uz beigām. Paldies visiem naudas līdzekļu ziedotājiem! Paldies Putniņai Ievai, Kliesmetei Līgai, Sidorovičai Tīnai, Pujātei Anetei, Bultei Svetlanai, Ozolai Zintai un citiem anonīmiem labdariem par ziedojumu Piltiņkalna apkopšanai. Kopējā ziedojumu summa sasniedza 200 eiro. To ielikām mauriņa uzkabināmas pļaujmašīnas iegādei(ALP16-0565). Tā maksāja apaļus 1000 eiro (varbūt vēl kāds var papildināt ziedojumu kasi, lai nosegtos viss pirkums?).

Paldies Aleksandram Zlatopolskim, Ilgvaram Forānam, Gijai Vilkai, Daugavas Mežsaimniekam un citiem anonīmiem ziedotājiem par ziedojumu tautskolai! Kopējā ziedojumu summa 7154,2 eiro. Šo naudiņu ielikām Brīvdabas klases būvniecībā. Šodien to nodevām ekspluatācijā, tā mums izmaksāja 17154  eiro.

Paldies visiem talciniekiem, kas ar savu brīvprātīgo darbu palīdzēja sakopt Piltiņkalnu, palīdzēja Brīvdabas klases būvniecībā! Īpašs paldies Pēterim Rodem-Danšinam!

Nākošajā gadā mūsu rūpju lokā joprojām būs Piltiņkalns. Īpaša palīdzība būs nepieciešama būvprojektu realizēšanā. Turpināsies būvdarbi Brīvdabas klases teritorijā. Te projektējam jaunu tautskolas būvi ar pagaidu nosaukumu tautskolas Saimes nams.  Projekts tiks īstenots vairākās kārtās un nākošajā gada galvenie darbi būs arhitekta darbs un pamatu ielikšana (un daži sīkāki darbiņi) Šo darbu izmaksas būs ap 35 000 eiro. Ja kāds vēlas ziedot minētajiem darbiem dariet to uz tautskolas kontu:DnB NORD

Kods: RIKO LV 2X

KONTS: LV35RIKO 000 2930219125.

Mūsu rekvizīti:

Biedrības Tautskolas 99 Baltie zirgi

Skolas 2, Drustu pagasts, Raunas novads,

LV4132

Reģ.Nr.40008016211

Būsim ļoti pateicīgi! Ziedotāji tiks ierakstīti vēstulē nākamībai, kura tiks iemūrēta Saimes nama pamatos.
  
Te nu jau ekspluatācija nodotais namiņš. Nosvinējām jau Mārtiņus un nu svinēsim arī Ziemassvētkus.
 
Te mūsu iecere. Pagaidu nosaukums tai ir biedrības Tautskola 99 Baltie zirgi SAIMES NAMS. Te īstenosim savu sen loloto sapni par kopienas skolu, par vietu, kur sapulcēties dombiedriem, par vietu, kur kopsim, popularizēsim mūs tautas dzīvesziņu.