Dalība DU konferencē "Darbs dara darītāju"

 03.03.2017. tikām uzaicināti piedalīties Daugavpils Universitātes 4. zinātniski praktiskajā konferencē "Darbs dara darītāju". Konferencē piedalījās pāri par 200 dalībnieku. Plenārsēdē man (Ojāram Rodem) bija tas gods nolasīt referātu par mūsu skolu ar nosaukumu : "Kopienas skola".  Te būs pieejama prezentācija ar visām piezīmēm.
userfiles/file/Kopienas_skola_DU_konferencei_2017_3_marta_majas_lapai.pptx