Biedrība "Tautskola 99 Baltie Zirgi"
Biedrības reģ.Nr: 40008016211

Biedrības "Tautskola 99 Baltie Zirgi" pamatskola
Izglītības iestādes reģ.Nr: 4412801047
Biedrības/Izglītības iestādes juridiskā adrese: Skolas iela 2, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132
e-pasts: 99baltiezirgi@gmail.com

Filiāle:
 
Biedrība "Tukuma Tautskola"
Reģistrācijas numurs: 40008226279
Juridiskā adrese: Pils iela 12, Tukums, LV -3101
Faktiskā adrese: Pils iela 12. Tukums, LV-3101
E-pasts tukumatautskola@gmail.com
Kontakttelefoni:  26480107 - Sarmīte

Bankas rekvizīti:
Banka: AS "DNB banka"
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV12RIKO0002010064929

Tautskolas direktore
Agnese Rode-Danšina
mob. +371 29445397
e-pasts: agneserodedansina@gmail.com