Biedrība "Tautskola 99 Baltie Zirgi"
Biedrības reģ.Nr: 40008016211

Biedrības "Tautskola 99 Baltie Zirgi" pamatskola
Izglītības iestādes reģ.Nr: 4412801047
Biedrības/Izglītības iestādes juridiskā adrese: Egles kalns, Drustu pagasts, Smiltenes novads, LV-4132
99baltiezirgi@gmail.com

 
Bankas rekvizīti:
Banka: Luminor
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV12RIKO0002010064929
Konts ziedojumiem: LV35RIKO0002930219125

Tautskolas direktore
Agnese Rode-Danšina
mob. +371 29445397
e-pasts: agneserodedansina@gmail.com