Jauno 2021. uzsākot

Vērtību sakarā un Jauno gadu gaidot

Ir agrs rīts - Saule vēl ir tālu aiz apvāršņa, bet Austra jau ceļā un dod impulsus jaunas dienas, Jauna gada sākumam. Jā,… atkal gads iezīmējis mūsu Dzīves kokos kārtējo gadskārtu riņķi. Kāds ir pieaugums? Vai bijis audzelīgs gads un gadskārta iezīmēta biezā slānī, vai tā ir plāna, tik tikko samanāma? Kuras ir tās lietas, kas nosaka gadskārtu riņķu platumu? Vai tas ir algas pieaugums, gūtā peļņa, vai pensijas pielikums? Vai to veido nopirktais automobilis, uz kredīta paņemtais dzīvoklis vai uzceltā dzīvojamā māja? Bet varbūt pasaulē laists bērns? Varbūt veselība, kura ir uzlabojusies? Domāju, ka jā –visam tam ir bijusi noteikta loma Dzīves koka gadskārtu loku veidošanās procesā.

Protams, ka priecājos par pielikumu pensijai, bet vai tas ir tas, kas liek dvēselei dziedāt? Man kāds vīrs reiz jautāja, kas tas ir? -  es atklāju, ka man ar saviem tuvākajiem bieži ir domu  saskaņa; viņi pasaka to, ko tikko padomāju, vai gribēju teikt. Un tas ir tik precīzi, ka dažreiz pat jāpasmaida. Toreiz spriedu: tā ir spontāna mīlestības apliecināšanās dvēseļu saplūsmē. Vai šīs mīlestības apliecinājums uz  saviem tuvākajiem ierakstās dzīves koka gadskārtu loku platumā?

Es pazinu vienu sieviņu no Cēsīm, kura saprata suņu valodu. Racionālais cilvēks pasmiesies. Bet to viņai ļāva tāda kā dziļa iejušanās suņu “ādās” – viņa vienkārši zināja, ko tie jūt, ko vēsta. Tā ir valoda, kas stāv pāri valodām. Nāk prāta ģeniālais Hese ar savu “Stikla pērlīšu spēli” un spēles adeptiem. Atceraties, spēles adepti spēja rast līdzīgo šķietami nesaderīgās lietās, piemēram, latīņu gramatikas “arhitektūrā” un Ķīnas būvniecības arhitektūras dizainā. Izmantojot atrastās līdzības, viņi radoši veidoja jaunas konstrukcijas, jaunus veidojumus, kuros saplūda atsevišķi latīņu gramatika elementi ar Ķīnas namu īpatnībām. To var, iekāpjot esamībā, kura slēpta  latīņu valodas un Ķīnas arhitektūras ritmos.

Ir runāts par “klātesamību”. Šim vārdam pašam par sevi ir ļoti dziļa semantika: būt klāt esamībai vai lietu būtībai, - fantastiski, vai ne?! Domāju, ka viena lieta, kas stāv klāt mūsu Dzīves koku gadskārtu riņķu veidošanās procesā, ir izaugsme “klātesamībai” – tas, par cik milimetriem mēs esam pietuvojušies lietu būtībām. Pietuvošanās iespējama saplūsmē. Līdzīgais vieno, kā tas mūsu tautasdziesmās par daiļā saderību apdziedāts. Vai tas līdzīgais, kas vieno savstarpējai saderībai, nav dievišķais katrā jeb tas, ko Dievs ar nolūku ielicis? - sak, meklējiet, atrodiet un dzīvojiet līksmā saskaņā, dzīvojiet Mīlestībā! To arī novēlu, audzējot jaunu gadskārtas loku savā Dzīves kokā Jaunajā gadā!

 Lai top!