Ziedotāji

Biedrības saņemtie ziedojumi 2014. gadā:

Ozoliņa Ieva, 
Lilija Adejeva, 
SIA "Daugavas Mežsaimnieks", 
Svilānas Uldis, 
SIA "AGL Tehnologies", 
Zaiga Miķelsone, 
Vaišļa Guntars, 
Kliesmete Līga, 
Libiete Zālīte!

ĒRIKA MĀLDERE  Lampu ziedojums jaunajai skolai