Projekta Baltu dzīvesziņas centrs pamatojums un īss apraksts

Te rodams doc dokuments, kurā aprakstīta tautskolas iecere uzbūvēt jaunu ēku Baltu dzīvesziņas piekopšanai, mācīšanai, popularizēšanai.

javascript:void(0);/*1441719628974*/