Šīs sadaļas veidošanas jēga

Šī sadaļa domāta tam, lai iepzīstinātu interesentus ar tautskolas ideju un projektu attīstības vēsturi. Tā varētu kalpot par ierosmes avotu tiem, kuri gatavojas veidot vai jau veido savas tautskolas.
Sadaļā materiāli tiks pievienoti pakāpeniski, jo to nav maz un tiem vajadzīga īpaša sagatavošana publicēšanai. Esiet gatavi vietām lasīt neierastā drukā - šie raksti sagatavoti programmās, kuras šobrīd nav pieejamas.

Var jautāt, kāpēc lielākā daļa no projektiem netika realizēti? Uz to viennozīmīgi nevar atbildēt. Varbūt pašu neizdarība, neprasme novest visu līdz galam? varbūt nebija dzirdīgu ausu, kas varētu projektus finansēt?varbūt mēs savās vīzijās un vēlmēs apstiedzām laiku? Attaisnojoties jāsaka, ka tā jau nebija, ka nekas nenotika - projektos un ideju ģenerēšanā iesaistītie, es ceru nav vīlušies. Esam izmantojuši tās iespējas, kuras laiks mums ir piedāvājis un daudz strādājuši, lai maksimāli daudz izdarītu visu dalībnieku pausto ideju īstenošanā. Es ļoti ceru, ka bijušie līdzstrādnieki, atkal metīsies iekšā jaunajā projektā, lai beidzot tas varētu realizēsies visā mūsu sapņu pilnībā.
Bet kāda tam nozīme? Svarīgs ir šis mirklis, kurš mums atvēlēts un ticēsim, ka ir pienācis īstais laiks!
Ojārs