Agnese Rode Danšina 2015 04

Manā skatījumā Liela vērība būtu jāpiegriež tādai vērtībai kā mīlestība.
1) Pret Sevi!
2) Pret Ģimeni!
3) Pret Valsti!
4) Pret Pasauli!
5) Pret Visumu!

1) Pret Sevi!
Sākt jau ar to, ka svarīgi katram ir iemīlēt pašam sevi un katru sava ķermeņa šūniņu. atrast savu Patieso Es un Būt tādam kāds Ir! esībai jābūt stiprai un spēcīgai un pārliecinātai, lai stātos pretī kārdinājumam kādam izpatikt, jo tā ir pierasts un tā ir vieglāk. Realizēt pats savu dzīvi un savus uzdevumus nevis citu cilvēku iedomātu dzīvi kāda vietā! Iztaisnot mugurkaulu un pacelt galvu! Būt Īstam- saskaņā ar savu iekšējo būtību, ar sirdi un sirdsapziņu. Un tikai tad var spert nākamo soli, jo ir skaidrs, kādai videi būtu jābūt apkārt, lai būtu saskaņa un izaugsme.
2) Pret Ģimeni! Apzinoties sevi varam apzināties savu ģimeni, ko veidojam. Ja ko dzīvē vēlamies mainīt un izdarīt izvēles, tad tās darīt saskņojot ar savu ģimeni un vienojoties atrodot tam kopīgu saskaņu, nevis vienpersoniska izlemšana. Pieņemt ģimenes locekļus tādi kādi viņi ir, pat, ja nesaskan vērtības, atšķiras intereses, bet, ja reiz tā ir ģimene, tad to pieņemt. Respektēt otra cilvēka uzdevumus. Regulāri ģimenes sanākšana kopā, svētku svinēšana. Vismaz vienu reizi nedēļā svētku pusdienas visiem kopā.
3) Pret Valsti! Jau liels solis būs tas, ja izvēlēsimies darīt darbu, kas sagādā mums gandarījumu sirdij nevis kā primāro izvirzīt maku, kam pagaidām arī ir nozīme. Likumu ievērošana ir cieņas izrādīšana valstij kurā dzīvojam, bet, ja nu mums kas neapmierina, tad rīkojamies un ejam to ceļu, kuru ejot varam mainīt kādu no likumiem vai pat veseluz likumu kompleksus, darbojoties attiecīgās konstitūcijās.
4) Pret Pasauli! Cieņa pret citu valstu kultūru, reliģiju, pārliecību, tradīcijas, dabu u.t.t.. Veicināt tradīciju atjaunošanu savā un citās zemēs . Kā? Būt kā piemēriem savā valstī ar Saules kalendāra tradīcijām, svinēt un godināt, piemēram, Līgo- nevis kā alus, šašliku un šlāgeru svētki, bet Īstu Saulgriežu svinēšanu, piedevām ar katru gadu vietas, kur svinēt pa īstam paliek vairāk un vairāk. Tāpat veicināt arī pārējo svētku svinēšanu!
5) Pret Visumu! Ekoloģiska dzīvesveida aktualizēšana. Ķīmisko līdzekļu pārmainīšana pret ekoloģiskiem produktiem, maksimāli minimāli elektrības patērēšana, un kaitīgo izmešu samazināšana.