Igo Midrijānis

1.Glābšana un pilnveide:
-Cilvēce
-Latvija (latviešu tauta, tās zeme un garīgais satvars)
-Zeme (kā būtne, kā planēta Saules sistēmā, tās daba- no magnētiskā lauka un gravitācijas lauka tālākajām robežām līdz Zemes centram kodolā, dabas un cilvēces mijiedarbība).
2.Cilvēces Misijas izpilde, kurā neizbēgami ikviens spiests ar + vai - iesaistīties:
-līdzradīšana (Dieva līdzstrādnieki) kā Zemes/Visuma pārveide materiālajā plānā (Piemērs: cilvēks nerada ne no kā mālu, bet no māla rada keramiku, kleķa namus un torņus, nerada dzīvību, bet jauna šķirnes);
-ļaunuma varas (ietekmes) iznīcināšana (transformēšana ilgtermiņā).
 
Aktuālā vērtība Baltijas tautās un Ziemeļeiropā, tibetiešu kopienā u.c. šobrīd izredzētās tautās/zemēs- PĀRMAIŅU AĢENTI, to sadarbības stiprināšana to efektivitātes dēļ.
pašreiz un XXI gadsimta būtisko Pārmaiņu Pagrieziena brīdī, kad mazs spēks izšķirs, vai turpmāk būs degradācija vai pilnvērtīga attīstība.