meklētājdienesti Latvijā pasaulē

Divās apakšsadaļās ir dotas interneta adreses. Cerams, ka tas atvieglos literatūras meklējumus pa tēmām, kuras attiecas uz ilgtspējīgu izglītību. Iespējams, ka kāda adrese atkārtojas zem cita nosaukuma. Lai atvērtu attiecīgo lapu, ir tikai jāuzziet ar rociņu uz adreses un jānoklikšķina.

Meklētājdienesti

Latvija

http://www.google.lv/

http://www.siets.lv/siets.php

http://www.latvija.lv/LV/WebLinks/ - Saišu kolekcija, kas dod iespēju centralizēti piekļūt dažādu institūciju nodrošinātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem

Pasaule

http://www.searchenginecolossus.com/ - pasaules meklētājservera rādītājs

http://www.vivisimo.com/

http://www.mamma.com/index.html?cb=Mama


Vārdnīcas, enciklopēdijas Internetā latviešu valodā

http://www.gramata21.lv/ - Latvijas iedzīvotāji uz 21.gs sliekšņa

http://www.letonika.lv/ - Enciklopēdijas, termini, vārdnīcas

http://www.vvk.lv – saites uz vārdnīcām Internetā

http://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%81kumlapa – dažādu nozaru brīvā enciklopēdija

http://www.lirika.lv/custom/zargons/index.php - Žargonu vārdnīca

http://www.rsp.lv/arh/index.html - Arhitektūras terminu skaidrojošā vārdnīca

http://www.termini.lv/ - Datortermini latviešu, angļu un krievu valodā

http://www.liis.lv/Daba

http://www.liis.lv/aizsargajamie/ - Latvijas aizsargājamie augi un dzīvnieki

http://www.ezeri.lv/ - informācija par Latvijas ezeriem

http://www.putni.lv/ - putni Latvijā un pasaulē

http://www.videsvestis.lv/


Datorapmācība

http://www.jrpic.lv/?ID=1650


Folklora

http://www.dainuskapis.lv/ - dainas

http://www.lfk.lv/sakamvardi/index.html - latviešu sakāmvārdu datorfonds

http://www.saulesjosta.lv/ - latviskā dzīvesziņa, pirtslietas, Saules kalendārs

http://www.ailab.lv/folklora/ - latvju gadskārtas, ieražas, godi, pasakas, ticējumi, teikas

http://www.svetvietas.lv/lv/kal/kal_01.htm - latviešu senā laika skaitīšanas sistēma, svētvietas

http://www.liis.lv/folklora/folkloristika/liter/index.htm - Folklora, mitoloģija un pseidomitoloģija literatūrā (Auseklis Izlase. Merķelis G. Vidzemes senatne. Pumpurs A. Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. Tautas eposs. Pumpurs A. Tēvijā un svešumā. Puškaitis-Lerhis A. Kurbads senlatvju varonis. Pēc tautas teikām, pasakām un dziesmām sacerēts.)


Izglītība, Augstskolas

http://www.education.lv/

http://www.izaugsme.lv/

http://www.izglitiba.bzb.lv/?inc=18

http://www.aiknc.lv/index.php


Kultūra

http://www.makslaplus.lv/index1.php - mūzika, kino, teātris, gleznotāji

http://www.kultura.lv/lv/persons/ - Latvijas kultūras vortāls. Personas kultūrā, kino, mākslā, teātrī

http://www.kulturaskarte.lv/ - muzeji, bibliotēkas, kultūras nami, pašdarbības kolektīvi u.c.

http://www.notikumi.lv/ - Latvijas kalendārs Internetā


Literatūra

http://www.lirika.lv/ - dzejas portāls

http://www.satori.lv/ - literatūras un filozofijas portāls

http://www.lexiline.com/lexiline/lexi51.htm - sanskrits un latviešu valoda

http://www.ailab.lv/Teksti/def1.htm - (R. M. Kaudzītes Mērnieku laiki, R. Blaumaņa noveles un lugas, Raiņa dzeja )


Mūzika

http://www.dziesmas.lv/index.asp?page=songs – dziesmu vārdi, autori

http://lyrics.alternative.lv/ - ārzemju dziesmu vārdi, izpildītāji

http://www.muzika.lv/ - mp3 saites, grupas, dziesmu vārdi, atsevišķiem mūziķiem veltītas lapas u.c.

http://www.music.lv/lv/ - ar mūziku saistītas personālijas, iestādes, kolektīvi, žanri u.c.


Pilntekstu elektroniskās grāmatas

http://www.realliteraturedir.com/ - pasaules klasiķu biogrāfijas un viņu darbi angļu valodā

http://www.online-literature.com/ - dažādu autoru darbi angļu valodā no visas pasaules

http://www.ilibrary.ru/author.html - krievu klasiķu darbi

http://www.litportal.ru/ - pilntekstu grāmatas: psiholoģijā, proza, piedzīvojumi, klasika, vēsture, detektīvromāni u.c. krievu valodā.


Politika

http://www.politics.lv/sakumlapa/frame_sakumlapa.htm - Politika Latvijā: saimnieciskā politika, politiskās sistēmas, neatkarības atjaunošana

http://www.politicalresources.net/ -

http://www.ipu.org/english/parlweb.htm - informācija par nacionālajiem parlamentiem pasaulē


Vēsture

http://www.historia.lv/ - Latvijas vēsture Internetā

http://carlo.is.lv/sodien/index.php?datums=01-01 – Šī diena pasaulē, Latvijā

http://www.thelearningcalendar.com – Šī diena pasaulē, Latvijā


Angļu valodā

http://etext.virginia.edu/DicHist/alpha/alpha-all.html - Ideju vēstures vārdnīca

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ - pamatinformācija par visām pasaules valstīm – karogs, valsts iekārta, iedzīvotāji, ekonomika, politika, izglītība, kultūra, daba,


Krievu valodā

http://mega.km.ru/ - Krievu enciklopēdiju meklētājs u.c.

http://www.encyclopedia.ru/ - enciklopēdiju pasaule

http://www.krugosvet.ru/ - informācija, kas aptver dažādas kultūras, mākslas politikas u.c. jomas

http://www.nsu.ru/ip/nens.php - Krievijas nācijas

http://www.narodru.ru/peoples.html - Krievijas nācijas