Ziedojumu kontu rekvizīti:

Biedrības Tautskolas 99 Baltie zirgi
Skolas 2, Drustu pagasts, Raunas novads,
LV4132
Reģ.Nr.40008016211
DnB NORD
Kods: RIKO LV 2X
KONTS: LV12RIKO 000 2010064929

vai tautskolas Saimes nama būvniecībai un Piltiņkalna sakopšanai:
LV35RIKO 0002930219125

Informācija par sabiedriskā labuma organizāciju

https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SLO/SLOData

Meklēšana: Sākumlapa » Sabiedriskā labuma organizācijas » Sabiedriskā labuma organizācija

Nosaukums:

"Tautskola 99 Baltie zirgi"

Reģistrācijas numurs:

40008016211

Adrese:

Skolas iela 2, Drusti, Drustu pag., Raunas nov.

Statuss:

Spēkā esošs no 21.12.2011

Lēmumi:

Datums

Lēmuma numurs

Lēmuma būtība

Spēkā stāšanās datums

10.07.2013

8.5-11L-17213

Piešķirtas papildus sabiedriskā labuma darbības jomas

17.07.2013

14.12.2011

8.14-6/87621

Piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

21.12.2011

Darbības jomas:

Darbības jomas nosaukums

Spēkā stāšanās datums

Kultūras veicināšana

21.12.2011

Labdarība

17.07.2013

Vides aizsardzība

17.07.2013

Izglītības veicināšana

17.07.2013

Iesniegtie darbības pārskati un turpmākās darbības plāni:

Gads

Tips

2015

Portable Document Format File (pdf)

2014

Portable Document Format File (pdf)

2013

Portable Document Format File (pdf)

2012

Portable Document Format File (pdf)

2011

Portable Document Format File (pdf)

 

Informācija atjaunota: 10.01.2017 00:45:05

VID publiskojamo datu bāzes lietotājiem bez rakstiskas saskaņošanas ar VID aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datu bāzes. Informācijai, kas saņemta no VID publiskojamo datu bāzes, ir tikai informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka.