Pašattīstības iespējasPašattīstības kursu 2. nodarbību daļa notika 29.decembrī Ikšķiles Brīvajā skolā (Elkšņu skolā). 
Pirmās nodarbības pašattīstībā notika tā, kā bija plānots - 29., 30. oktobrī.
Visas nodarbības būs pieejamas arī šajā mājas lapā. Tās varēsiet atrast sadaļā Ilgtspējīga izglītība - Pašattīstības kursi. Tur ieliktie materiāli lieti noderēs tiem, kuri kursus apmeklē, bet varbūt kaut ko rosinās arī tiem, kuri nav to dalībnieki.
Diemžēl, nodarbību savdabīguma dēļ, intimitātes dēļ, ne visas norises būs pieejamas videomateriālā. Materiāli tiks ievietoti pakāpeniski. 
Pašattīstības kursu 3. daļa paredzēta pavasara skolas brīvlaikā - sekojiet šeit ievietotai informācijai.