Latvietība-skola-globalizācija. Praktiska pieredze, Ojārs Rode

Te mans referāts Konferencē: Latviskums - valsts augstākā vērtība, tā izpratne audiovizuālajos medijos 2017. gada 6. aprīlī LU Lielā aulā. Ievietots ar visām piezīmēm. Reālais referāts nedaudz atšķīrās no šeit ievietotā, jo situācijas izmaiņa konferences gaitā to prasīja.
Ojārs Rode


userfiles/file/prezentacija_LU_konferencei_2017_aprili_majas_lapai.pptx