Vērojumi matemātikas stundās saimēs

Šei atradīsiet Agneses Rodes-Danšinas prezentāciju: Vērojumi matemātikas stundās saimēs.

userfiles/file/Bernu_verojumi_matematikas_stundas.pdf

 Komentāri pie slaidiem
1.slaids.
Pirmā tikšanās reize - 02.09.2014
Sākumā, visi tikāmies ēdamzālē, lai pārrunātu dažus jautājumus, piemēram: „Kāpēc mēs esam šajā pasaulē?”- „Lai mainītu šo pasauli uz skaisto un labo.” Uz šo jautājumu, bērni atbildēja ar savu dvēseles skatījumu. Bērni tika iepazīstināti izstāstot ar turpmāko mācību procesu.
Tika izvēlēti 6 bērni, kuriem bija jāsadalās savā starpā pa pāriem, to viņi izdarīja ātri un veiksmīgi. Viņi izdomāja grupu nosaukumus, kuri vēlāk jau esot saimēs pilniem sastāviem tika precizēti. Šie trīs pāri veiksmīgi savā starpā izvēlējās visu bērnu sadali ( ieskaitot savu) pa saimēm.
Pēc tam mēs jau tuvāk iepazināmies ar saimēm atsevišķi un nu jau klasē.
2.slaids.
2ā tikšanās reize - 09.09.2014
Pirmā saime ir „Gudrās pūcītes”. Sākam ar dziesmu – „Svīst gaismiņa, lec saulīte”, pēc tam sarakstam vārdus uz lapiņām. Arī šeit katram bērnam tiek ļauta brīva izvēle sava vārda krāsainības tapšanā. Jaunā apmācība uz savu iekšējo spēku sakoncentrēšanu vienkopus, lai koncentrēti veiktu darbu - šajā gadījumā matemātiku. Iztēles rosināšana par matemātikas Dievu un viņa māju, aptuveni minūte. Pēc tam sava iztēle bija jāuzzīmē. Katram sanāca ļoti skaisti. Katrs zīmējums ļoti labi parādīja katra bērna iekšējo pasaules bagātību un iztēles krāsainību un pats svarīgākais - katra bērna individualitāti. Šajā saimē novērojama izteikta centība, skaistums un precizitāte.
            Otrā saime ir „Dzintara brilles”. Visām saimēm darbs klasē sākas ar dziesmiņu „Svīst gaismiņa, lec saulīte”.  Šeit jau jūtama savādāka sagatavotība nodarbībai nekā pirmajā reizē. Tagad visi bērni ir smaidīgi un savstarpēji saprotoši un izpalīdzīgi. Tāpat šajā saimē bērni ļoti rūpīgu nozīmi piešķir sava vārda uzrakstīšanai un izrotāšanai. Šajā saimē novērojams īpašs mākslinieciskais radošums un brīva iztēles bezgalība.
Trešā grupa ir „Sudrabs”. Tāpat darbu sākam ar dziesmiņu- „Svīst gaismiņa, lec saulīte!”. Šajā grupā vērojams konstruktīvs radošums. Stipra, pārliecināta, nosvērta grupa.
3.slaids.
Katru reizi tiek mainītas dažādu saimju savstarpējā secība, tāpēc trešajā tikšanās reizē, pirmā saime ir „Sudrabs”. Nu jau sāk parādīties konkrētāka katra bērna individualitāte un savstarpēja sadraudzība, izpalīdzība. Bērni sevi parāda kā personības. Pamazām arī atklājas saimes vadošie bērni matemātikā, kuri ir izpildījuši mājas darbus un var palīdzēt jaunākiem bērniem, tie tad arī pagaidām ir pirmie skolotāja palīgi. Viņiem ir nopietna un rūpīga attieksme pret darāmo lietu. Pārējie tikmēr konsultējas gan pie skolotāja Ojāra, gan pie skolotājas Ilzes. Ir bērni, kuri vēl joprojām turpina iepazīt jauno situāciju.
2. saime ir Dzintara brilles. Ja sākumā šī saime bija visprovokatīvāk noskaņota vienam pret otru, tad nu jau grupa sevi parāda kā radošu un draudzīgāko saimi, kuri pirmie sadraudzējušies savā starpā. Šeit spilgti parādās teiciens - „Nekad nesaki nekad!”- tie, kuri sākumā apgalvoja, ka nekad neies palīgā bērnam x, šoreiz gāja palīgā tieši bērnam x. Šī saime jau parādās kā vienots veselums saglabājot katrs savu individualitāti un personību. Parādās bērni, kuri paši tiek galā bez neviena palīdzības ( visās saimēs).
3. saime ir Gudrās pūcītes. Aktīvas meitenes un tikai 2 puiši. Bet saime ir ļoti aktīva, valda savstarpēja mijiedarbība un dinamika. Ātri un līdzvērtīgi sadalās kas kuram palīdzēs, kas darba gaitu padara sakārtotu un līdzvērtīgu. Saimes savstarpējā mijiedarbība padara jebkuru lietu pašsaprotamu.
4. slaids un 5. slaids.
Nodarbību sākumi - kā jau šobrīd ierasts - dziesmiņa, koncentrēšanās. Tiek pārrunāti dažādi radoši, rosinoši stāstiņi. Bērni ļoti aktīvi piedalās sarunās ar savu redzējumu un skatījumu par konkrēto tēmu. Katram ir ko pateikt, cits īsāk, cits ļoti gari un plaši. Kādam pat izveidojas vēl papildus vesels stāsts.
Bērni ar lielāko prieku jau viens otram palīdz un izprot savstarpējās mijiedarbības nozīmīgumu saimēs, brīvi komunicē savā starpā. Ja sākumā viņos bija jūtama savstarpēja atsvešinātības sajūta, tad tagad ir kopības, kā ģimene.
Ir novērojams, kuri savam darbam pieiet rūpīgi un ar iedziļināšanos un ar nopietnu atbildību uzņemas pārbaudīt kāda mājas darbus.
6. un 7. slaids.
Cita dziesmiņa-“Klusat jauni, klusat veci”;
Iekšējo spēku sakoncentrēšana bez ievadrunas;
Aktīva mācīšanās un konsultāciju sniegšana;
Gatavošanās pārbaudes darbam.
 
8. slaids.
Šajā slaidā ir redzama tabula ar 8. Tikšanās reizi. Sākās viss kā jau ierasts, bet nu jau ar jauno dziesmiņu un koncentrēšanos darbam bez runas ievada. Šajā reizē visas saimes rakstīja pārbaudes darbu. Katram bērnam pārbaudes darbs tika sastādīts individuāli.
Šajā tabulā ir apkopoti dati uz doto brīdi ar kādām iezīmēm saimju raksturojošs apkopojums, uz doto brīdi.
1.- Gudrās pūcītes; 2.- Sudrabs; 3.- Dzintara brilles;
“Svīst gaismiņa, lec saulīte”
Radošās iztēles veicināšana “Matemātikas dievs”;
Pārbaudes darbs;
Darbs tiek veikts rūpīgi, koncentrējoties un klusumā;
Kas skaita uz pirkstiņiem?
Kurš tiek pats galā ar visiem uzdevumiem?
Kam vajadzīgs vēl papildus jautājums pie kāda no uzdevumiem?
 
! Svarīga lieta, kura tika novērota, ka saimes savā vidū, jau parādās kā norma pajautāt saviem jaunākajiem vai viņi ir tikuši galā ar mājas darbiem un vai visu ir sapratuši!!!