Tautskolas Saimes nams

             Tautskolas centra jaunbūve varētu kļūt par dombiedru satikšanās vietu, garīgi un tautiski orientētu grupu semināru, nometņu rīkošanas vietu, bet pamatfunkcija tai būtu bērnu alternatīvā izglītošana. Te uzkrāto pieredzi iecerēts klātienē nodot skolotājiem, filiāļu dibinātājiem un citiem interesentiem holistiskajā pedagoģijā. Šobrīd jau uzsākta tāda, kā neklātienes pieaugušo izglītošana mūsu mājas lapā zem sadaļas ILGTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA. 
Saimes namu iecerēts būvēt izmantojot moduļu ideju. Modulis iecerēts kā astoņstūraina ēka, kuru daudzkāršojot un savstarpēji kombinējot, veidotos visa būve. Astoņu stūru idejas pamatā - laika ritējums un potenciālā attīstības virzība uz  pilnību devītniekā. Moduļi, pirmkārt, samazinās projektēšanas un būvniecības izmaksas, otrkārt, ļaus veidot  vizuāli un enerģētiski ekonomisku, vienotu hologrāfisku kompleksu, treškārt, atkarībā no vajadzības, laika gaitā būs iespēja pa perifēriju visu būvi paplašināt. Pirmajā etapā paredzēts uzbūvēt piecus moduļus - vienu centrālo un četrus, no visām debess pusēm, tam pieslietus. Centrālais iecerēts lielāks, kā lielāku pasākumu, meditācijas vieta, bet ārējie mazāki, kā telpas, kuras nodrošinātu mācību darbu un sadzīvi. Zem visiem moduļiem paredzētas pazemes stāva telpas. Moduļus iecerēts būvēt kā guļbūves.