Tautskolas konference

30. oktobrī tautskolas Ikšķiles atzarā Brīvā skola noritēja kārtējā, pēc skaita - otrā Zinātniski-prakstiskā konference. Konference veltīta Elkšņu skolas 150-gadei

 
Pēc atklāšanas rituāla tika apspriestas sekojošas tēmas:                                                                                                 
Stāstījums par Elkšņu skolu. Anna Indāne
Elkšņu skolas atdzimšana. Kristīne Liberta
Latvieši - izglītības reformatori pirms simts gadiem. Tīna Sidoroviča
               
                                                                                                            
Tautas tradicionālās kultūras nozīmīgums bērnu audzināšanā. Julgī Stalte
Izglītība vērtībās. Maija Tālberga
Vērojumi matemātikas stundās saimēs. Agnese Rode-Danšina
  
                                                                                                   
Principi matemātikas stundās. Ojārs Rode
Pieredze angļu valodas mācīšanā saimēs. Marija Grīberga
Pieredze Latviešu valodas mācīšanā saimēs. Ineta Kromane


Par konferencē Ogres TV fiksēto var noskatīties
šeit:
https://www.youtube.com/watch?v=1eFef8BKZfo&list=UUT_q4__SG6QuZkrDEE-Z0nw         
Bildes par konferences norisēm skatīt:
http://www.brivaskola.lv/galerijas/elksnu_skolas_150_gades_konference