Tautskolieši Kauņā nodod savu pieredzi

Zanda Zvīgule, Agnese Rode-Danšina, Ojārs Rode 15.11.2014. bija uzaicināti uz Kauņu, lai dalītos pieredzē alternatīvas skolas izveidē. Tautskoliešus uzņēma pilsētas mērijas namā. Semināru atklāja Kauņas pašvaldības vadītājs. Mūs uzņēma ļoti laipni - kā augstus viesus! Interese par holistiskas skolas filosofiju un praktiskas izveides jautājumiem bija liela. Semināra noslēgumā bija jāatbild uz daudziem jautājumiem. Zanda prezentēja stāstījumu par skolas tapšanu Ikšķilē, Agnese - par to, kā praktiski tika veidotas jaukta vecuma saimes Ikšķilē un kā tiek strādāts ar saimēm kopumā, Ojāra stāstījumam bija divas daļas: teorētiskā un praktiskā.

Visu to jūs varat noskatīties un noklausīties internetā:
https://www.youtube.com/watch?v=NOsbXBVhguQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ErSGQkN4_o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BNG3X2kf4q4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t80mIzbIuoc&feature=youtu.be

Seminārā otrajā daļā tika izveidotas četras darba grupas, kuras apsprieda jautājumu par mācīšanos jaukta vecuma grupā.


Lietuvieši pirmo reizi pie mums ciemojās vēlā pavasarī, bet jau šodien paspējuši nodibināt savu skolu. Patreiz rit darbi pie jaunas skolas ēkas būves. Tā ir iecerēta no koka ar vilnas vates siltumizolāciju. Te bildēs ieskats par viņu centieniem.
.

Viesojāmies arī Sai Babas centrā, kur aizdomājāmies par bērnu audzināšanas jautājumiem: