Koncepts

Tradicionālā pasaules skola un izglītība mūsu valstī pašos pamatos veidota virzienā no augšas uz leju : no ministrijas uz bērnu, nevis no bērna uz ministriju.

Tautskolas redzējumā, izglītība būtu organizējama par izejas punktu ņemot bērnu – viņa intereses, sapņus, dotumus un visām institūcijām būtu jākalpo tiem. Šobrīd  izglītības organizējošās struktūras neinteresējas par to ko vēlas bērns, kādam darbam viņš te ir nācis un kam, faktiski, ir gatavs. Parasti jau pirmie skolas gadi pieviļ viņa cerības – neviens nerēķinās ar viņu kā personību.

Konceptuāli mūsu ideju pamatā ir atziņa par visa vienotību, veselumu (holisma filozofija). Veselums bērnā (cilvēkā) patiesi atklājas tā misijā uz Zemes. Ilgspējīgas attīstības sabiedrība var tikt veidota tikai tad, ja to sāksim darīt ar pārdomām par cilvēka vietu, lomu Visuma procesos vai, citiem vārdiem runājot, viņa dzīves jēgu.

Tautskola iecerēta kā mūžizglītības centrs, kā parauga vieta jaunu audzināšanas un izglītošanas formu aprobēšanai un jauna sadzīves modeļa veidošanai, kā arī pieredzes apmaiņai Latvijas un Eiropas mērogā.

Turpinot Tautskolas “99 Baltie zirgi” iesākto praksi, izglītību paredzēts veidot, balstoties uz principiāli jaunu tautizglītības koncepciju – holistisko pedagoģiju, bet sadzīves modeli veidot kā sadarbību sabiedriskā, ekoloģiskā un ekonomiskā aspektā. Ir ļoti svarīgi, lai Latvijā tiktu izveidota vieta, kur inovatīvas pedagoģiskās zinātniskās atziņas var tikt ieviestas praksē citviet Latvijā.