Brokvudas skolas Apņemšanās vēstule

Brokvudas parka skola, beidzoties „Potenciālajai iespēju nedēļai”, skolēnam pārdomu periodam iedod līdzi „Apņemšanās vēstuli”. Tā ir jāizstudē kopā ar vecākiem un jāparaksta. Ar šo Apņemšanās vēstuli, pēc tam, kad saņemts no skolas lēmums par uzņemšanu, ir jāierodas skolā. Te sniegts Apņemšanās vēstules saturs.

Dārgo skolēn,

Tevi interesē pievienošanās Brokvudas skolai un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kas ir šī skola un to, ko tā gaida no Tevis.

Šeit mēs esam kopiena, kuru veido vairāk nekā simts cilvēki no dažādām pasaules valstīm, kuri, būdami atšķirīgi, iemācījušies dzīvot kopā. Mēs esam ieinteresēti, lai Tu izprastu sevi un mēs izprastu viens otru. Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu dzīvot kopā gudri, bez konfliktiem un ar mīlestību. Tas ir tas, kas šobrīd pasaulei ir vajadzīgs, un, kas skar daudzas pasaules problēmas.

          Lai dzīvotu kopā, mums visiem jābūt spējīgiem mainīties. Ir dabiski, ka esam aizņemti ar savām problēmām, bet mums ir arī jāsaprot, ka mēs varam un mums ir jāiet tālāk par tām. Lai to izdarītu, ir jābūt gataviem pētīt savu uzvedību, savus uzskatus, simpātijas un antipātijas, kā arī citas savas īpatnības.

Ja vēlies pievienoties mums, Brokvudas skolai, Tev jāapņemas, šeit pavadītajā laikā, izpildīt vairākus šī līguma nosacījumus. Lūdzu, izlasi tos uzmanīgi un apdomā tos. Nosacījumu skaidrojumi tiek doti zemāk šī apņemšanās līguma lapaspusēs. Ja Tev nav saprotams līgums vai kādas tā puses, jautā mums. Apņemšanās neaptver visus dzīves aspektus Brokvudā, bet tas ir pamats saprātīgai dzīvei skolā.

Kamēr dzīvosi Brokvudas skolā Tev jāievēro:

1.  Dienu sākt visiem noteiktā laikā;

2.  Rūpēties par skolu un vienam par otru;

3.  Rūpēties par savu veselību, izskatu un tīrību;

4.  Vienmēr ievērot veģetāro diētu;

5.  Vienoties par savu studiju individuālo programmu;

6.  Cienīt 'spārnu reizes' un palikt savā guļamistabā pēc skolas dienas beigām;

7.  Atturēties no ekskluzīvām attiecībām un seksuāli nepiedienīgu uzvedību;

8.  Nesmēķēt cigaretes, nelietot alkoholu, narkotikas, ierobežoti izmantot elektroniskos mēdiju līdzekļus.

 

Apņemšanās iemeslu skaidrojums:

1.       Dienu sākt visiem noteiktā laikā;

Lai nodrošinātu veiksmīgas norises skolā, mums diena sākas noteiktā laikā, parasti tā sākas ar brokastīm. Jums savlaicīgi jāpieceļas un jāatstāj istabas, kad tiekat aicināti apmeklēt rīta sapulci, kura notiek desmit minūtes pirms brokastīm. Šis ir laiks, kad skolēni un darbinieki mierīgi sanāk vai nu noklausīties kādu mūzikas gabalu, vai noklausīties dzejoli, vai fragmentu no grāmatas, bet parasti šo laiku pavadām kopā, pilnīgā klusumā un mierā. Rīta sapulce katram ļauj izzināt mūsu pašu iekšējo pasauli, un labāk izprast mūsu domas un jūtas.

2.      Rūpēties par skolu un vienam par otru;

Rūpes ģimenēs notiek dabiski, bet reizēm lielākās kopienās tās nozīme tiek aizmirsta. Brokvuda ir mūsu mājas, un mēs visi savstarpēji rūpējamies viens par otru. Piemēram, virknē praktisku lietu: tīrot māju, mazgājot traukus un palīdzot ikdienas darbos, palīdzot mājasdarbos, ēdinot skolēnus, kad tie ir slimi. Rūpes ir galvenā sirsnības un iejūtības izpratnes izpausme. Brokvuda mudina mūs aiz savām egocentriskajām rūpēm saskatīt citu cilvēku un skolas vajadzības.

3. Rūpēties par savu veselību, izskatu un tīrību

Mēs vēlamies, lai jūs būtu tik veselīgi, cik vien tas iespējams Brokvudā un tāpēc mēs vēlamies, lai jūs labi ēstu, lai pietiekami labi atpūstos miegā un regulāri vingrotu. Tev jābūt atbildīgam par sava apģērba, sevis paša un savas istabas tīrību. Mēs aicinām jūs pārdomāt savu izskatu un sava apģērba, rotaslietu izvēli, atzīstot, ka Brokvuda vienlaikus ir jūsu 'mājas' un darbavieta un starptautiska skola, kurā harmoniski jāapvieno daudzas kultūras tradīcijas. Mūsu ģērbšanās kodekss paredz ikdienišķu apģērbu, un mēs lūdzam, lai mati tiek krāsoti tikai dabīgā krāsā un ķermeņa pirsingi lietoti tikai ausīm un degunam.

4.      Vienmēr ievērot veģetāro diētu;

Skola realizē veģetāro diētu, ievērojot vispārēju cieņu pret dzīvo radību un saskaņā ar skolas dibinātāju vēlmēm. Tas var prasīt korekciju līdzšinējos ēšanas paradumos. Skola piedāvā visdažādāko veģetāro uzturu un tā ir būtiska mūsu izglītības daļa.

5.      Vienoties par savu studiju individuālo programmu;

Mēs gribam, lai Tu atklāj Brokvudā to, ko Tev vislabāk patīk darīt un iesaistīt Tevi tajā. Tāpēc katra mācību gada sākumā, kad veidojam visu kursu piedāvājumus, Tev būs iespēja apspriest savu mācību programmu un saņemt skolotāja-aizbildņa padomu un palīdzību šo kursu izvēlē. Kad visas skolas laika grafiki ir sastādīti un sākas lekcijas, mēs sagaidām, ka Tu precīzi apmeklēsi klases, veiksi klases darbus un mājasdarbus, lai varētu iegūt vislabāko izglītību šeit. Programma ir maināma tikai konsultāciju procesā.

6.      Cienīt 'spārnu reizes' un palikt savā guļamistabā pēc skolas dienas beigām;

 'Spārnu reizes' (zēnu un meiteņu guļamistabas ir izvietotas skolas ēkas dažādos spārnos) ir reizes, kad puišiem vairs nav atļauts apmeklēt meiteņu istabas un otrādi. Turklāt tas ir laiks, kad diena visiem skolēniem ir beigusies un visiem skolēniem jāatgriežas savās istabās un jāpaliek tur līdz rītam. Skolas diena ir ļoti noslogota, tāpēc ir svarīgi, lai skolēniem dienas beigās būtu miera laiks, lai tie būtu labi izgulējušies, un tā tiktu nodrošināts darba nedēļas ritms. Turklāt skolā mēs rūpējamies par drošību, tāpēc mums jāzina, ka tu esi drošībā pēc tumsas iestāšanās.

7.      Atturēties no ekskluzīvām attiecībām un seksuāli nepiedienīgu uzvedību;

Brokvudā atturamies no ekskluzīvām attiecībām ar ārpusskolas sabiedrības locekļiem. Mācība par seksualitāti ir svarīga jūsu izglītības sastāvdaļa. Mūsdienu sabiedrība liek lielu uzsvaru uz seksu, un tāpēc mēs vēlamies, lai tu kā pusaudzis izturētu šo spiedienu, neatdarinot citus, pirms tu neesi gatavs lemt par sevi. Mēs uzskatām, ka pilnīgu seksuālo tuvību pārāk agrīnā vecumā nelabvēlīgi ietekmē cilvēku tā attiecības ar citiem skolēniem un darbiniekiem.

8.      Nesmēķēt cigaretes, nelietot alkoholu, narkotikas, ierobežoti izmantot elektroniskos mēdiju līdzekļus.

Mēs vēlamies mudināt Brokvudas skolēnus uzturēt labu veselību un skaidru domāšanu, un mēs uzskatām, ka šo vielu izmantošana, neatbilst šiem mērķiem. Mēs uzskatām, ka Brokvuda piedāvā skolēniem tādu dzīvesveidu, kas daudzējādā ziņā ir brīvāks, atvērtāks un patīkamāks nekā daudzās citās skolās un, tāpēc mēs uzstājam uz šiem ierobežojumiem.

Elektronisko līdzekļu izmantošanas ierobežošana Brokvudā saistīta ar mūsu centieniem sniegt vispusīgu izglītību. Mēs jūtam, ka pasīvā izklaide (izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus: portatīvos datorus, iPod, mobilos telefonus, u.c.) ir kļuvusi par vienu no lielākajiem šķēršļiem, lai skolēniem veidotos labi mācīšanās ieradumi, labas attiecības un rūpestība. Lai atbalstītu pilnīgu iesaistīšanos skolas dzīvē, un, lai mudinātu skolēnus izmantot savu laiku un enerģiju daudz lietderīgāk, mēs ierobežojam šo lietu izmantošanu. Kur un kad tos var izmantot, tiek paziņots mācību gada sākumā.


Brokvudas sankcijas

Mēs ceram, ka Tu atbalstīsi un pildīsi šo vienošanos, jo saproti tās nepieciešamību. Lūdzu tos rūpīgi apsvērt, pirms Tu nāc uz Brokvudu. Sekas tā neievērošanā var būt šādas:

1. Saruna ar Tavu skolotāju-aizbildni par kursu izņemšanu, izmaiņām; izmaiņām guļamistabā; ierobežota piekļuve konkrētām telpām (piemēram, datortelpai) vai atsevišķās jomām; prasība sniegt lielāku ieguldījumu skolas dzīvē caur kādu projektu vai darbību; satikšanās ar advokātu.

2. Atstādināšana no skolas uz laiku, kurā skolēns (kopā ar vecākiem) tiek mudināts pārdomāt notikušo, un pārrunāt ar saviem vecākiem / aizbildņiem, un rakstīt paskaidrojumus skolai.

3. Izraidīšana vai izslēgšana no skolas.

 

Piezīme:

Izslēgšanas galvenie iemesli var būt, ja:

• Brokvudā ienestas vai lietotas narkotikas un alkohols;

• Nespēja dzīvot saskaņā ar skolas līgumu un nereaģējat uz aizrādījumiem;

• Tava uzvedība ir tāda, ka darbinieki jūt,  ka viņi vairs nevar uzticēties un uzņemies atbildību par Tavu atrašanos skolā. Parasti tas notiek pēc nopietna incidenta, ja tiek uzskatīts, ka drošības risks sev vai citiem ir liels, vai ir noticis Anglijas tiesību aktu pārkāpums.


Šīs Apņemšanās vēstules mērķis ir palīdzēt Tev kopā ar vecākiem zināt, kas tiks gaidīts no skolēna, dzīvojot Brokvudā. Lūdzam, to rūpīgi kopumā apdomājiet, lai izslēgtu jebkādas šaubas un mēs ar aizrautību varētu sākt mācību gadu kopā.

Apņemšanās vēstule skolēna un vecāku parakstīta tiek iesniegta skolā, kur to apstiprina kāds no skolas vadības.
Ojārs Rode
10.11.2013.