Pirmā konference

Pirmā tautskolas zinātniski- praktiskā konference

 Š.g. 29.oktobrī Rīgā LU Cietvielu fizikas institūta telpās notika tautskolas pirmā zinātniski-praktiskā konference. Konferencē piedalījās 34 tautskolas darbinieki un pedagogi no visiem tautskolas atzariem. Atklāšanā konferences dalībniekus uzrunāja CFI direktors Andris Šternbergs, novēlēdams zinātniskās patiesības dabaszinātnēs paust skolēniem, iedrošināt sevi un apkārtējos pieņemt zinātniskās inovācijas, t.sk. arī kodolenerģētikas jomās.

Tautskolas konferenci ar uzrunām atklāja Tautskolas pamatskolas direktors Ojārs Rode un biedrības Tautskola 99 Baltie zirgi valdes priekšsēdētājs Reinis Ziļevs.

 Tautskolas konferences ir iecerētas kā vieta un reize, kurā tautskolieši dalās savā pieredzē, pārdomās, atklājumos, pētījumos. Gaidāms, ka savstarpēji iepazīstot otra personīgi svarīgo pedagoģijas praksē, dzīves filosofijā, dzīves pieredzē, mēs veiksmīgāk saliedēsimies kopīgam darbam, kopīgam mērķim. Pedagoga darbs nebūs sekmīgs, ja spontānums nepārtaps sakārtotās radošās iniciatīvās, t.i., ja skolotājs nepievērsīsies pētniecībai. Ņemot vērā, ka viss vēl ir procesā, svarīgi ir iet pakāpeniski soli pa solim uz to. Tāpēc konferences varētu kļūt par skolu pašiem pedagogiem, kurā tie mācītos uzkrāt un izvērtēt savu pieredzi, kā arī apkopot to un nodot citiem. Tas var sekmīgi notikt tikai tad, ja pedagogi mērķtiecīgi analizētu savus pētījumus, vērojumus un salīdzinātu tos ar jau pedagoģijas literatūrā atrodamo. Šis darbs ir nepieciešams - esam tikai ceļa sākumā un jaunā pedagoģija nav vēl noformējusies – to veidot ir mūsu uzdevums.

 „Ilgtspējīgas izglītības” sadaļā var iepazīties ar konferences prezentācijām un lasījumiem to iesniegšanas secībā.