konferences dienas kārtība

11

Biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi”

 

Pirmās zinātniski-praktiskās konferences

2012.gada 29. oktobrī

LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8,

 Rīga, Latvija

 

Darba kārtība

 

9:30-10:00

Ierašanās, reģistrācija, rīta kafija

10:00- 10:20

Konferences atklāšanā

CFI saimnieku uzruna

Tautskolas vadītāja uzruna – O. Rode

Biedrības valdes priekšsēdētāja uzruna – R. Žiļevs

 

 

 

Ievada referāti

10:20-10:40

Reinis Ziļevs - Veseluma pieeja. Pozitīvā domāšana.

10:40- 11:00

Ojārs Rode – Tautskolas vides principi

 

 

 

Uzstāšanās

11:00-11:15

Silva Balode - Ekoloģiskā pieeja tautskolā

11:15-11:35

Kafijas pauze

11:35-11:50

Rita Grīnfogele - Bērnu harmonizēšana dabā; Stundas vadīšana ārā

11:50-12:05

Agnija Kempele - Francijas pieredze – „Zaļo īkšķīšu centrs”; Ieteikumi darbā ar dažāda vecuma bērniem

12:05-12:20

Ināra Luhaera - Tēlotājmākslas mācīšana saimēs

12:20-12:35

Guna Misāne - Saimju veidošanas īpatnības „Dzīvajā skolā”; Radošo priekšmetu nozīme mācību procesā un bērna personības attīstībā

12:35-12:50

Ojārs Rode - Nodarbības bērniem sevis iepazīšanā

 

 

12:50-13:30

Pusdienas

 

 

13:30-13:45

Agnese Rode-Danšina - Sadarbībā ar bērniem meklētais un atrastais

13:45-14:00

Inese Ulmane - Motivācijas izpratne caur eneagrammu

14:00-14:15

Inga Zariņa - Pieredze darbā saimēs

14:15-14:30

Anna Zizevska - Atmosfēras veidošana, režīma ievērošana „Lācēnu” saimē (5.6.g.vecie un 1.klase)

14:30-14:45

Vita Žīgure - Latviešu valodas nodarbības 1.-4.klašu grupā

14:45-15:50

Diskusijas, ierosinājumi, paziņojumi

15:50-16:00

Konferences slēgšana