Darbs saimēs ar dažāda vecuma bērniem

DARBS SAIMĒS AR DAŽĀDA VECUMA BĒRNIEM  
Agnija Kempele
 

        (IBS prezentācija Tautskolas 99 Baltie zirgi pirmajā zinātniski – praktiskajā konferencē 29.10.2012.)

 

IBS, gatavojoties strādāt saimēs ar dažāda vecuma bērniem, ir mācījusies no Ojāra Rodes ieteikumiem, pasaules pieredzes un savas intuīcijas. Pirmā tēze, kas struktūrvienības vadītajai nāk galvā: jo mazāka vecuma starpība, jo vieglāk strādāt – tas attiecas uz gadījumu, ja saimē ir vairāk kā 10 bērnu. Nekas oriģinālāks par ieteikumu, ka katram bērnam jādod savs uzdevums (sava darba lapa) un jasēdina pa vecumiem nenāk pratā. Protams darba organizēšana ir atkārīga no mācību priekšmeta un no bērnu vecuma. Bet, ņemot vērā, ka diez vai kādreiz komplektēsim lielas klases, tad mums nekas cits neatliek kā strādāt ar dažāda vecuma bērniem un mēģināt šāda veida darbā atrast pozitīvo. Protams ideāls variants ir, ja klasē valda harmonija miers, jaunākie ir kā piemērs vecākajiem, vecākie dod padomu jaunākajiem. Pēc savas pieredzes zinām, ka pārsvarā tā nenotiek (pētīšanas vērta tēma – kapēc?). Manuprāt viens no iemesliem ir situācija ģimenē, Ja katrā ģimenē valdītu harmonija, miers saticība, tolerance, sapratne, tad, iespējams, bērns šādu ģimenes modeli atnestu uz skolu. IBS ir tiesības to apgalvot, jo darbā esam pieņēmuši izglītotus, radošus skolotājus, arī vidi esam radījuši harmonisku, ekoloģisku, iekārtojam bibliotēku, par Eiropas naudu ir iegādāta māla apdedzināma krāsniņa, dažādi mūzikas instrumenti, bet daudzi bērni ir uzvilkti, neko citu nrgtib darīt kā dauzīties. Meklējot pozitīvo, kāpēc ir ieteicams strādāt vienlaicīgi ar dažāda vecuma bērniem, der izlasīt franču skolas “Zaļo īkšķīšu centrs” ieteikumus:

 

Pourquoi accueillir des enfants d'âges différents dans une même classe ?

 
Kapēc ir ieteicams veidot klases ar dažāda vecuma bērniem ?
 

Quelque soit le continent dans lequel on se trouve, les petits enfants observent les plus grands et les prennent comme modèle. Le mélange des âges permet :

vienalga kādā situācijā jaunākie bērni vienmēr vēros vecākos un uztvers tos kā paraugu. Dažādie vecumi pieļauj:

aux plus grands de jouer le rôle d'aîné. Ils aident les plus jeunes ce qui leur permet :

- de prendre confiance en eux ;

- d'assurer leurs connaissances en expliquant ce qu'ils ont compris ;

- d'apprendre la patience et le respect ;

lielajiem spēlēt pieaugušo lomu. Viņi palīdz jaunākajiem, tādējādi mācās uzņemoties atrbildību. Viņi nostiprina savas zināšanas, skaidrojot mazākajiem. Viņi mācās būt pacietīgi un respektēt mazākos;

aux plus jeunes de prendre leur autonomie par rapport à l'adulte. Ils apprennent l'obéissance et le respect de l'aîné. Il est important que, lors du cycle, l'enfant puisse faire l'expérience de passer du rôle du plus jeune au rôle d'aîné, ce qui compense aussi sa place dans la famille ;

jaunākie spēlē savu lomu. Viņi mācās paklauties, respektēt. Tādējādi bērni iziet ciklu no jaunākā līdz vecākajam, līdzīgi kā tas ir ģimenē;

de développer l'entraide : les enfants aiment beaucoup s'entraider. Le mélange d'âge est vraiment intéressant lors des travaux de groupes, car chacun trouve sa place et les plus jeunes apportent autant aux plus âgés.

viens palīdz otram, bērni vispār vēlas cits citam palīdzēt. Īpaši interesanti jaukta vecuma klasēs organizet darbu grupās: katrs ieņem savu vietu atbilstoši zināšanām un vecumam;

Le matériel disponible s'adressant aux enfants d'un cycle de 3 années, par exemple aux enfants de 6 à 9 ans, cela laisse la possibilité à l'enfant d'avancer à son propre rythme : il peut progresser très rapidement dans une discipline qui l'intéresse particulièrement ou revoir une notion sans avoir l'impression de faire un travail de petit.

Ieteicams bērnus apvienot grupās ar 2, 3 gadu starpību, Tas ļauj bērnam progresēt sava ritmā, kāds mazāks bērns var strauji progresēt priekšmetā, kas viņu ļoti interesē, bet lielajam lieku reizi atkārtot vielu, kas padodas grūtak.

 
 

Ce mélange des enfants d'âges différents aide ainsi à leur développement autant comportemental que scolaire.

 

Jauktās grupas ļauj bērniem attīstīt gan skolai vajadzīgās prasmes, gan savu individualitāti. (1)

 

Uzskatu, ka conference sasniedza savu mērķi: rosināt skolotājus domāt, meklēt atbildes uz jautājumiem. Jau IBS prezentācijas laikā, izskanēja viedoklis no citām skolotājām, kā Montesori skololās organizē harmonisku darbu telpā: katrs bērns var paņemt tikai vienu lietu, pēc tam ši lieta jānoliek vietā. Uzskatu, ka tā ir ļoti vērtīgs, praktisks piemērs, ko viegli var realizēt, lai ieviestu hamoniska darba noskaņu klasē. Tikai jāatceras, ka rūpīgi, ilgstoši jāstrādā, lai bērnos ieaudzinātu šo prasmi. Ar vienas reizes pateikšano nebūs līdzēts.