Aleksandrs Zlatopolskis 2015 04

Ceru, ka pareizi sapratu, ka aicinat katru izteikt ierosinājumus Atmodas darbības vērtībām un sadarbības formām?
 
Vērtības:
1. Dvēsele: Cilvēka atmoda - spēja attīrīt savu apziņu un apvienot to ar savu Dvēseli, ļaujot tai izpausties brīvi un spēcīgi. Dvēseles atmoda pār Ego.
2. Dievs/Visums: Cilvēka atmoda - spēja paplašināt savu apziņu, sniedzoties un savienojoties ar arvien plašākiem Visuma esības līmeņiem, ļaujot Dieva apziņai saplūst ar savējo. Tiekšanās uz apziņu, ka Es, Cilvēce, Zeme, Visums, Dievs ir viens vienots veselums, tādā apmērā kādā mēs ļaujam tam izpausites.
3. Kalpošana: Cilvēka atmoda - spēja pielietot savu apziņu kalpošanai Cilvēcei, Zemei, Visumam, Dievam - nest Gaismu, Mīlestību un Harmoniju, veicinot un uzturot vienotību šajos līmeņos. Atmoda kā aktīvs un kolektīvs process (nevis individuāls un pasīvs) - esmu atmodies tik cik esmu veicinājis atmosties otru.
Vienotība ar dabu, tās cikliem, kā dabīgs rezultāts tīrai un plašai apziņai.
Latviskās dzīvessziņas atmoda kā rīks (ne pašmērķis) Dvēseles un Dieva apziņas vairošanai, tās pamatā ir Visuma likumi, kas ir universāli un iekļaujoši, nevis lokāli un ekskuzīvi. Pasaule/Visums iedvesmoja Latvisko dzīvesziņu, un Latviskā dzīvessiņa iedvesmo Pasauli/Visumu.
  
Sadarbība:
Cik saprotu, iesaistīto cilvēku garīgās atklāsmes ir nākušas pa dažādiem ceļiem. Tas ir vienkāršī brīnišķīgi, ka var sanākt kopā un apvienoties dažādu garīgo prakšu piekopēji un vienoties kopīgam mērķim - Dvēseles atklāšanai, Dieva apzināšanai un Cilvēces atmodināšanai. Kaut arī var viegli iztēloties, ka varētu pastāvēt viedokļu dažādība kaut kādos jautājumos, šķiet, kamēr sadarbība var notikt kalpošanas noskaņojumā un mērķa virzienā, tad vajadzētu  vienmēr varēt atrast kopsaucēju. Kā nekā Cilvēka Atmoda tomēr ir diezgan spēcīgi sajūtams process un vai sadarbība notiek Atmodas virzienā vai prom no tās, var vienmēr just un pavērst to pareizajā virzienā, kad nepieciešams.
   
Vēlos tikai vērst piesasardzīgu uzmanību uz tādām lietām kas tika minētas - ļaunuma vara, paverdzināšana. Kamēr šādas enerģijas noteikti pastāv un ar tām ir jārēķinās, ir jābūt ļoti uzmanīgiem kā mēs pret tām izturamies. Negatīvas domas rada negatīvas pieredzes, pozitīvas domas rada pozitīvas pieredzes. Ir jāizvairās izveidot jebkādu "ienaidnieka" tēlu - jebkurš risks vairot naidu būtu jāizslēdz. Naids pret jebko tikai dod enerģiju un baro to egregoru. Mēs necīnamies pret kaut ko un nemeklējam ārējo ienaidnieku (kas pēc tam vienos, ja ienaidnieka nebūs?). Mēs RADAM un VAIROJAM gaismu, mīlestību, vienotību un harmoniju. Smeļam Visuma un Dvēseles spēku savis un citu Atmodai un viss kas nes kādu citu, negatīvu enerģiju noplok un izzūd, jo tam vairs nav vietas.
 
No Sirds, ar Gaismu un Mīlestību,
Aleksandrs