Jana Strogonova 2015 04

Te manas pārdomas.
 
1. Mums būs jāatrod un jāiedarbina sviras, kuras kaut kā bremzētu šo ļautiņu masveidīgu iekļaušanos patreizējās sabiedrības izsmalcinātās paverdzināšanas formās. Kā to darīt? Kādiem paņēmieniem – tie ir jautājumi, par kuriem aicinu padomāt un izteikt priekšlikumus.
 
Paverdzināšana jeb būt daļai no sistēmas. Manuprāt, atmošanās ir ceļš, kurā tu vispirms apzinies to, ka esi brīvs cilvēks. Ka tu vari izvēlēties dzīvot tā, kā vēlies nevis būt par skrūvīti lielā mašinērijā, kurā Tev ir ierādīta vieta - piedzimsti, ej bērnudārzā, ej skolā, ej darbā, cīnies ar veselības problēmām, ej pansionātā, nomirsti. Atmošanās ir pateikt "nē" sistēmai un dzīvot SAVU dzīvi.
Manuprāt, mums katram ar savu piemēru ir jārāda, ka ir iespējama cita dzīve - brīva, ārpus sistēmas. Tikai tā cilvēki mums noticēs. Jūs, Ojār, to rādāt un tāpēc cilvēki Jums tic un seko. Un tādiem jābūt mums visiem! Skaisti vārdi, runas un uzsaukumi nelīdzēs. Tev jādzīvo tā, kā tu aicini dzīvot citus. Cita ceļa nav.
 
Tātad pirmais darbs ir nodefinēt katram pašam sev - kas personīgi MAN ir atmoda? Kā es to izpaudīšu savā ikdienas dzīvē? Ko es mainīšu? Lai nav kā šajā karikatūrā:

Otrais - stāstīt, rādīt šo savu dzīvi un skaidrot kāpēc, nebaidoties no izsmiekla, skepses, atstumšanas, utt. Būt iedvesmojošiem, bet neuzspiežot. Katram pašam ir jāizdara savi secinājumi. Jo vairāk mēs tādi būsim, jo vairāk dalīsimies visos iespējamos medijos ar saviem dzīves stāstiem, jo vairāk cilvēku aizdomāsies un domāju, ka arī meklēs savu ceļu. 
 
Trešais - būtu lietderīgi veidot tādus kā atbalsta centrus (mājas lapas, fiziskās tikšanās vietas), jo vienam būt ir grūti. Reizēm vajag tikai parunāties ar līdzīgi domājošu cilvēku, kurš nekritizē un neuzdod nevajadzīgus jautājumus.
 
Domāju iesākumam pietiks.
 
2. Cits darbības lauciņš būtu vēršams visu ļaužu, kopu vienošanas (konsolidēšanas) virzienā. Arī te ir viela pārdomām, ierosinājumiem, priekšlikumiem. Lūdzu, izsakiet tos!
Kopā ar Inesi un Madi no "Dzīvotprieks" esam runājuši - kā izplatīt informāciju par to, kas notiek latviskās dzīvesziņas stiprināšanā Latvijā. Izrādās, ka notiek daudz kas un pa visu Latviju, tikai cilvēki to nezin. Ir ideja izveidot interaktīvu Latvijas karti, kur atzīmējam visus tuvākos notikumus, kas saistās ar latviskās dzīvesziņas stiprināšanu. Tādā veidā parādam, ka esam daudzi un aicinām arī citus savā pulkā!
Kopām ir jāveidojas katrai savā novadā, pilsētā vai ciemā vai pat ģimenē (jo 2 cilvēku uzskati var radikāli atšķirties) un to ierosinātāji var būt no mūsu sākotnējās kopas vidus, kuri atkal ar savu piemēru iedvesmo vietējos ļaudis, organizējot sarunas, gadskārtu ritu pasākumus, utt.
 
3. vispārcilvēciskas vērtības
 
Kā jau vēstules sākumā minējāt - mīlestībai ir jāvieno mūs visus. Tam es piekrītu 100% un ja ar mīlestību mēs attieksimies ne tikai pret cilvēci, bet pret visu, kas mums apkārt, tad tā jau ir patiesa atmošanās.
 
x Mīlestība un cieņa pret sevi, savu ģimeni, citiem cilvēkiem un visu dzīvo - daba, dzīvnieki. Mans uzskats ir, ka cilvēks nav vienīgā būtne ar dvēseli uz šīs pasaules un līdz ar to nogalinot citu dvēselisku būtni savu vajadzību (pārtikas, apģērba, prestiža, utmldz.) nodrošināšanai nav mīlestības izpausme.
x Ilgtermiņa domāšana - domāt ne tikai par rītdienu, bet arī par mūsu bērnu, mazbērnu, mazmazbērnu, mazmazmazbērnu rītdienu. Uzskats, ka manai dzīvei jau visa kā pietiks ir tipisks un ļoti postošs - dabas resursi, izmirstošie dzīvnieki, utt., utt.
 
Vērtības var nosaukt vēl un vēl - dzīvība (ne tikai cilvēka), ģimene, vecie cilvēki (nesūtam uz pansionātiem, bet esam kopā kā ģimene), bērni (kā mūsu nākotne), Latvija, Noteikti arī latviskā dzīvesziņa un gadskārtu riti, kuri mūs var spēcināt un dot nepārtrauktas attīstības sajūtu.
 
4. savstarpējās sadarbības noteikumi
 
Ja mūs vienos kopīgs mērķis un kopīgas vērtības, uz kurām balstoties mēs vēlamies to sasniegt, tad sadarbība izdosies!
Varu Jūs papildināt ar sekojošiem priekšlikumiem - klausīties un būt uzklausītam, nepātraukt un nerunāt virsū. Ja nepiekrīti, tad pamato ar argumentiem - kā tava doma palīdz stiprināt mūsu kopējās vērtības un/vai tuvināt mērķa sasniegšanai.
Manuprāt, mums vienmēr acu priekšā ir jābūt kopīgajam mērķim, kurš ir kā siets, kas atsijā graudus (lietas, kas palīdz sasniegt mērķi) no pelavām (personīgo ambīciju apmierināšana, piem., uzvars strīdā/diskusijā, utmldz.).
 
Ceru, ka nedaudz palīdzēju mūsu kopīgās nākotnes tapšanā:)
 
Cieņā,
Jana
 
 
 
GAISMAS VADĪTĀJU KOPIENAS DARBĪBAS PRINCIPI 1/2 1. Gaismas vadītāju kopienas ēkas pamati ir PATIESĪBA - mūsu vārdi sakrīt ar mūsu domām, mēs esam patiesi pret savu būtību, godīgi un taisnīgi pret sevi un citiem. Mēs rēķināmies ar savām un citu vajadzībām un interesēm. Mēs tiecamies ievērot Dievišķos jeb Dzīves likumus. 2. Gaismas vadītāju kopienas ēkas pirmais stāvs ir TIKUMĪBA – mēs esam brīvi un tikumīgi domās, vārdos un rīcībā, neietekmējoties no citu viedokļiem, dogmām un stereotipiem – tas ko domājam, to runājam un saskaņā ar vārdiem rīkojamies. Mēs aktīvi uzsākam jaunas iniciatīvas, balstoties uz godīgiem un nesavtīgiem motīviem, nebaidoties no kļūdām un citu kritikas. Mēs mīlam savu darbu un darām to tik labi cik protam, attīstot organizāciju izcilības virzienā. 3. Gaismas vadītāju kopienas ēkas otrais stāvs ir attīstīt SPĒJU ATŠĶIRT - patiesās un paliekošās vērtības no šķietamajām pārejošām vērtībām, atdalot patieso no melīgā, vērojot dzīves dāsnos brīžus un arī dzīves grūdienus, nepieķeroties ne vienam, ne otram. 4. Gaismas vadītāju kopienas ēkas trešais stāvs ir MIERS – mēs atturīgi, mierīgi, līdzsvaroti un nosvērti uztveram savas veiksmes un neveiksmes. Mēs mācāmies dzīvot bez kritizēšanas, nosodīšanas un vērtēšanas. Mēs piedodam tiem, kas mūsu darbību vai mūsu attieksmi pret dzīvi izsmej vai nosoda. Mēs strādājam ar savām negatīvajām īpašībām un paradumiem, cenšoties no tiem atbrīvoties, atverot savu sirdi mīlestībai. 6. Gaismas vadītāju kopienas ēkas ceturtais stāvs ir PRIEKS – mēs zinām, ka katrs cilvēks ir unikāls. Mēs meklējam sadarbības iespējas, priecājamies par citu panākumiem un mācāmies kontrolēt savu ego. Mēs vēlamies izzināt patiesību, izzināt Dievišķo pasauli un iegūstot zināšanas. 5. Gaismas vadītāju kopienas ēkas piektais stāvs ir ATBILDĪBA - mēs atzīstam pieļautās kļūdas, un ar pacietību un sirds gudrību cenšamies izprast neapgūto mācību. Mēs esam sociāli atbildīgi par darbiniekiem, kuri strādā mūsu organizācijās. Mēs esam atbildīgi mūsu klientu, partneru un valsts priekšā. 7. Gaismas vadītāju kopienas ēkas sestais stāvs ir BRĪVĪBA – mēs brīvi ejam savu izvēlēto garīgās attīstības ceļu, neuzspiežot to citiem un cienot citus garīgās attīstības ceļus. 8. Gaismas vadītāju kopienas ēkas septītais stāvs ir TICĪBA - mēs ticam sev, labajam un saprātīgajam, mācoties sevī realizēt Augstāko Esamību, mēs ticam mūsu darba vērtībai un nozīmībai organizāciju, GAISMAS VADĪTĀJU KOPIENAS DARBĪBAS PRINCIPI 2/2 Latvijas un cilvēces labā. Mēs mērķtiecīgi un neatlaidīgi virzāmies pa Gaismas ceļu. 9. Gaismas vadītāju kopienas ēkas astotais stāvs ir DĀSNUMS – mēs esam gatavi dāvāt savu uzmanību, laiku, zināšanas, prasmes, palīdzību un līdzjūtību citiem, kuriem iet grūtāk nekā mums, negaidot neko par to pretī, atbalstot citam citu grūtos brīžos, lai palīdzētu, nevis lai saņemtu par to atalgojumu, pateicību un uzslavas. 10. Gaismas vadītāju kopienas ēkas devītais stāvs ir MĪLESTĪBA – mēs mīlam sevi, ģimeni, darbu, tautu, cilvēci, to kultūru, dabu, resursus un citas Dievišķās vērtības, cienām un atbalstām cits citu, novērtējot katra cilvēka vērtību, cenšoties izprast labā un ļaunā būtību, pieņemot ikviena trūkumus ar beznosacījumu mīlestību. 11. Gaismas vadītāju kopienas ēkas jumts ir PATEICĪBA – mēs esam pateicīgi par to, kas bija, ir un būs.