Ivars Šmits 2015 04

Lūk arī manas domas, pieredze un mājas darbs Atmodai:
Garīgi mosties var tikai tādi cilvēki, tāda tauta, kas apzinās sevi, kas ir pārliecināgti par sevi, tādi, kam stipra pašapziņa. Mūsu tautai jāapzinās savas senās un stingrās pagātnes saknes. Mums jānovērtē pašu sasniegtais mūsdienās. Ar senču doto spēku un savu pārliecību, mēs paši sevi esam izveduši līdz tagadnei - mūsu tautas nākamajam izaugsmes laikam, kad, varam ar pārliecību raisīt savus zarus pretim jauniem augstumiem, plest sava stiprā dzīvības ozola kroni plašumā, paši sev par lepnumu un visai pasaulei par paraugu. Mēs to varam, ja ikviens no mums, ejot savas dzīves gājumu, darot savu darbu, paļausies uz mūsu stiprajām, gadu tūkstošos senču koptajām latviskās pašapziņas saknēm un paliks nelokāms par sevi, savu ģimeni, savu tautu, savu valsti. Ar savu seno dzīvesziņu un laicīgo apziņu mūsu tauta ir bagātība modernajā pasaulē.
Šī pašapzināšanās ir lipīga, es to esmu pārbaudījis pēdējo trīs gadu laikā. Viens pārliecināts un atvērts cilvēks iedrošina un ir paraugs citiem. Tie citi iedvesmojas un arī kļūst pārliecināti un nu jau viņi viens otru iedrošina, stiprina un ceļ jaunos augstumos!
Esmu atskārtis Deviņas latviskās pašapziņas saknes, kas palīdz apzināties sevi, apzināties tautu, kurai piederam:
Mēs esam sena un dižena Eiropas tauta    
Mums ir sava, ar viedumu, asinīm un dziesmām izcīnīta valsts 
Mums ir sava, gadu tūkstošus kopta, skanīga valoda 
Mums ir sava, folklorā likta, bagāta dzīvesziņa 
Mums ir savas dabas ritu gadskārtas un savi godi 
Mēs esam lepni savas zemes un savas valsts saimnieki 
Mēs varam paši, tā, kā mums pašiem labāk 
Mēs viens otru un savus labvēļus atbalstām 
Mēs slinkumu un naidnieku nicinām