10. turpinājums sarunai par pedagoģiju - Krišnamurti skolas 3.d.

Tiem, kurus interesē skolu veidošana maziem bērniem, šī saruna varētu būt neinteresanta. Man laimējās pāris reizes būt Dānijā un iepazīties ar dāņu tautas augstskolām. Manuprāt, tas ir kaut kas tāds, kas noderētu Latvijai (zināšanai – arī Latvijā pirmajos neatkarības gados uzplauka tautskolu kustība – tā varas gaiteņos neatradot redzīgas acis, dzirdīgas ausis un devīgas rokas, noplaka). Dāņu tautskolas ir mācībvieta gan pieaugušajiem, gan arī jauniešiem, kuri tikko ir beiguši vispārējās izglītības mācību iestādes. Tās ir kā ”tramplīns” tālākām studijām, kad veselu gadu var pārdomāt nākamo studiju izvēli (kur nu mūsu izglītības politiķiem tik tālu aizdomāties!?). Tas palīdz jauniešiem izvairīties no izvēles kļūdām un svārstīšanos. Tautskolas ir kā internātskolas, kad pirmo reizi prom no mājām kaut kas ir jāizlemj patstāvīgi, kaut kas ir jau jāizmēģina. Brokwudas parka skola (www.brockwood.org.uk ), kā redzēsiet, var kalpot par impulsu kaut kā laba un jauna palaišanai mūsu zemītē. Viens labums, ko es izbaudīju PS laikos bija tāds, ka augstskolas gada garumā rīkoja sagatavošanās kursus tiem, kuri vēlējās tajās iestāties. Tās deva jauniešiem zināšanas, kuras bija nepieciešamas konkrētajā augstskolā stājoties, - toreiz prasības bija krietni augstākas, nekā tās ir šodien. Augstskolas laiž muļķi, paļaujoties uz jauniešu atrādītiem sasniegumiem vidusskola, bet ne uz pašu organizētiem iestāju eksāmeniem (kas arī būtu daudz objektīvāks rādītājs vidusskolu reitingos, nekā šodienas metodikā rodamais). Brokwudas parka skola kā reizi organizē arī ļoti nopietnus sagatavošanās kursus studijām universitātēs.

 

Brokvudas parka skola

Jauniešiem, kurus interesē Krishnamurti mācība, Brockwood Parks piedāvā unikālu iespēju iesaistīties dažāda garuma īpašās mācību programmās, kuras ir ievītas Krišnamurti “pareizajā pedagoģijā”. Visas programmas var apgūt, dzīvojot kopā ar personālu un studentiem. Tās virzītas uz dziļāku dzīves jautājumu izpēti. Studentiem tiek dota iespēja savstarpēji dalīties dinamiski aktīvā darba un ikdienas mācīšanās procesā starptautiskas sabiedrības vidū (tā pulcē studentus no 25 valstīm, galvenokārt no Eiropas, 14-19 gadu vecumā), tas ir laiks, kad var pienācīgi aptvert savas intereses un mācīšanās mērķus.

 

Trīs skolotāji un divi pusaudži 1969. gadā janvārī pārcēlās uz novārtā atstātu muižu un sāka tās sakopšanu, - tā aizsākās skola. Viņiem palīdzēja brīvprātīgie un jau tā paša gada septembrī muižā bija jau 20 iedzīvotāji. Skola nav liela, šobrīd tajā kopā dzīvo ap 100 cilvēku, ieskaitot vadību un skolotājus.

Kā notiek skolēnu uzņemšana?

1. Pirmais solis. Jāaizpilda pieteikumu veidlapas un jānosūta uzņemšanas birojam. Jāpievieno pēdējās skolas ziņojumu kopijas un skanēta pase. Pieteikuma maksa - £20;

2. Otrais solis. Pieteikums tiek izvērtēts un pieņemts lēmums par to vai piedāvāt izmēģinājuma nedēļu. Ja lēmums negatīvs, maksa tiek atgriezta. Pēc tam, kad tiek panākta vienošanās par konkrētiem apmeklējuma datumiem, tiek izsūtīts rakstisks apstiprinājums kopā ar medicīnisko veidlapu, kas jāaizpilda.
3. Trešais solis. Topošais students apmeklē izmēģinājuma nedēļu Brockwoodā (par kuru ir maksa - £200) un piedalās studiju pilnā programmā no svētdienas-sestdienai.

Izmēģinājuma nedēļa
Izmēģinājuma nedēļas laikā students var izlemt vai šī vieta ir piemērota viņam. Studenti vai nu mitinās atsevišķi vai kopā ar kādu citu studentu. Programmas un āra aktivitātes ne vienmēr  būs precīzi saskaņotas ar studenta prasmēm - students netiek testēts, bet tam tiek atrādītas iespējas iepazīt personālu un studentus, un piedāvājumu  klāstu Brockwoodā.

Studentam jāierodas skolā 19:00 svētdienas vakarā, jo 20:00 sākas visas skolas sanāksme, kas iezīmē sākumu skolas nedēļai. Skola būs jāatstāj nākamās sestdienas rītā pirms pusdienlaika. Nedēļas beigās ar studentu tiek apspriests tas, kā pagājusi nedēļa, kā students iejuties skolas dzīvē.

4. Ceturtais solis. Students brauc uz mājām un gaida (tas var būt vairākus mēnešus) aicinājumu pieteikties studijām.
5. Ja vieta tiek piedāvāta, studentam 6 nedēļu laikā jāsamaksā par skolu.

Skola piedāvā vairākus kursus un programmas: pamatkursus; plānveida kursus; tēmatiskos kursus; angļu valodas; eksāmenu kursus, lai veiksmīgi iestātos augstskolās; projektu programmas; nobrieduša studenta programmu, akadēmisko konsultēšanu, skolotāja mācekļa programmu.

Tagad īsi par katru no tiem.

 

Pamatkursi

Pamatkursi ir paredzēti 14-15 gadus veciem studentiem pirmajā mācību gadā Brockwoodā. Tie ietver piecus kursus plašās studiju jomās: humanitārās zinātnes, mākslas, zinātnes, matemātikas, veselības un kustības. Šo kursu mērķis ir attīstīt pamata prasmes, sagatavotu turpmākām mācībām, lai izpētītu sevi un atrast pašam savu motivāciju mācībām. Studenti mācās organizēt savu darbu ārpus klases studijās, prezentēt savu darbu visa gada garumā.

 

Plānveida kursi
Plānveida kursi veicina mīlestību pret mācībām. Šie kursi ir tādās pašās studiju jomās kā iepriekš aprakstītie pamatkursi un ir pieejami visiem studentiem, kuri ir 16 + gadi, vai jaunākiem studentiem, kuri ir pabeiguši pirmo gadu pamatkursus. Klases grupas mēdz būt jaukta vecumu. Šo kursu nolūks ir nodrošināt studentam paša izpēti un attīstības tempus, veicināt mīlestību pret mācībām. Šie kursi veicina studenta dziļāku izpratni par konkrētu tēmu, būtiski strukturē darbu un iedrošina viņus meklēt skaidras atbildes uz jautājumiem, kas viņam ir nozīmīgi saistībā ar izvēlēto tēmu. Uzsvars tiek likts uz sadarbību, pētniecisko iemaņu attīstību, studiju, dokumentēšanas prasmi. Visi skolēni gada beigās par savu darbu sniedz prezentāciju.

 

Topics (tematiskie) kursi
 Tematu virsrakstu piemēri: modeļi un pētīšana, mežs, cilvēku kustība un globālie jautājumi. Tēmas var mainīties no gada uz gadu, un tikai divas vai trīs tiek realizētas konkrētajā gadā. Šajos kursos ir iespēja koncentrēties uz īpašām problēmām daudz dziļāk nekā tradicionālajās programmās, un tie bieži ietver ārpusskolas braucienus, orientēti uz praktisku pieredzi. Tematus parasti vada divi skolotāji dažādās specializācijas jomās, un kopā viņi veido mācību plānu ar skaidru aktivitāšu un jautājumu kopumu. Studenti un skolotāji strādā kopā un pēta tēmas dažādos jautājumus no dažādiem viedokļiem; studenti tēmu ietvaros veic paši savu neatkarīgu pētniecību. Visi studenti, izņemot pamata studentus, kuriem ir pilna rīta grafiks, tiek aicināti veikt tēmu kursus un visiem studentiem gada beigās jāiesniedz savs darbs. Šie kursi parasti norit reizi nedēļā.

 

Angļu valodas programma
Brockwood parka skolas studenti runā dažādās valodās, un tiem ir dažāda līmeņa prasmes angļu valodā. Angļu valodas kursi tiek pielāgoti katram studentam, tie koncentrējas uz vārdiņu apguvi, izrunu, gramatiku un sintaksi. Studenti ir iespējams attīstīt angļu valodu, pētot literatūru, teātri un dzeju utt.

 

Eksāmena tēmas
Skola piedāvā gatavošanos eksāmeniem virknei mācību priekšmetu atbilstoši Kembridžas starptautiskās izglītības mācību programmām. Tiek iegūta augsta standarta kvalifikācija, kuru atzīst globālās universitātēs un tā prasa 2-3 gadu studijas. Ieinteresētie studenti parasti ņem 1-3 eksāmenu kursus, kas ir paredzēti studentiem vecumā no 16 gadiem. Jābūt ļoti labam angļu valodas līmenim jau pašā sākumā.
Eksāmena tēmas, kuras māca Brockwoodā: māksla (tēlotājmāksla, fotogrāfija, grafiskais dizains), bioloģija, ķīmija, ekonomika, angļu literatūra, ģeogrāfija, vēsture, matemātika, mūsdienu valodas (franču un spāņu), mūzika, fizika.

Projektu programma

Šī programma piedāvā atbalstu studentiem, kas izstrādā savus projektus, pamatojoties uz pašu izvēlēto tēmu vai jautājumu. Atbalsts tiek sniegts šādā veidā: mentoringa grupā un viens pret vienu ar skolotāju; vadlīnijas projekta strukturēšanā; palīdzība vadībā, izpētē un prezentēšanā. Šīs programmas nolūks ir iedrošināt studentus pašu izvēlētās tēmas izpētē, veicināt viņu mīlestību pret mācīšanos un padziļināt studiju prasmes.
Projekti var būt vai nu akadēmiski, vai praktiski, vai kaut kur starpā. Daži studenti mācās citās programmās, bet kādam nelielam projektam, paralēli citiem pētījumiem, veltī Projektu programmai vienu rītu nedēļā. Vecāka gada gājuma studenti var piešķirt projektam Projektu programmā lielāku prioritāti, attīstot to ar lielāku atdevi. Projekts var tikt iesniegts intervijā stājoties augstskolā vai koledžā un tam var būt izšķiroša nozīme. Darbs pie projekta prasa nopietnu apņemšanos, - tam ir nepieciešama dziļa interese par tematu, kompetence pamatstudiju prasmēs, centība.

 

Cilvēka ekoloģija
Katram studentam ir nepieciešams piedalīties šajā programmā, tā ir saistīta ar mūsu vietas izpēti dabas pasaulē. Kurss aizņem laiku no rītiem katru nedēļu un tam ir trīs mērķi, tas ir:

• mācīties kā tiek audzēti augļi un dārzeņi skolas One-Acre sakņu dārzā;
• mācīties par vietēja un globāla rakstura vides problēmām un pārdomāt to cēloņus;
• mācīties to, ko nozīmē būt tiešā saskare (ar visu ķermeni) ar dabu.

 

Ārpusklases kursi
Ārpusklases kursus piedāvā skolotāji, kuriem ir īpaša interese vai kompetence kādā jomā, kurā viņi vēlētos dalīties. Šie kursi bagātina studentu mācības un mācību pieredzi, nodrošinot plašu praktisku mācību iespēju klāstu. Kursi var mainīties no gada uz gadu atkarībā no tā, ko skolotāji ir gatavi piedāvāt, bet populārākie ir: keramika, kokapstrāde, fotogrāfija, modes un tekstils, žurnālistika. Ārpusklases kursi darbojas visu gadu un norit pēcpusdienās.

 

Sporta programma
Fiziskajām aktivitātēm ir svarīga loma Brockwood mācību programmā. Divas reizes nedēļā, pēcpusdienās, visa skola (studenti, nobriedušie studenti, skolotāju mācekļi un darbinieki) piedalās dažādās sporta un fiziskās aktivitātes. Pašlaik populārākais grupu sports ir futbols un frīsbijs, bet var nodarboties arī ar badmintonu, basketbolu, volejbolu, kriketu un tenisu. Neatkarīgi no šiem, skola piedāvā arī virkni citas fiziskās aktivitātēs, piemēram: jogu, dejas, pārgājienus, peldēšanu, skriešanu u.c.  Sporta programma iespējama pilna izmēra futbola laukumā, kombinētā tenisa un basketbola laukumā, āra peldbaseinā (atvērts tikai vasarā) un dažādās iekštelpās kustību un jogu aktivitātēm, kā arī nelielā iekštelpu trenažieru zālē.

 

Akadēmiskā konsultēšana
Katram studentam visa gada garumā ir akadēmiskais konsultants, kurš tiekas ar studentu katru nedēļu un atbalsta viņu mācībās. Konsultanta-studenta attiecības veidojas savstarpējā sadarbībā motivācijas meklējumos, rakstura izkopšanā, mācīšanās organizēšanā, neatkarības un mācīšanās autonomijas sekmēšanā. Sākumā viņi kopā apspriež akadēmisko plānu un mērķus un kopā izstrādā grafiku tā īstenošanai. Grafiki ir ļoti individualizēti un tajos nav paredzēta studenta iekļaušanās kādā no jau esošā struktūrām. Akadēmiskais padomnieks uztur kontaktu arī ar studenta vecākiem.

 

Sadzīve

Kā jau teikts, daudziem studenti ir savas guļamistabas, lai gan parasti pirmo gadu jaunie studenti dalās ar vienu vai diviem citiem. Tas nepieciešams, lai veicinātu sociālo mijiedarbību un veicināt draudzību. Meitenes un zēni izmitināti atsevišķos spārnos. Vīriešu un sieviešu dzimuma darbinieki dzīvo arī attiecīgajos spārnos, un vienmēr studenti var vērsties pie tiem, ja ir vajadzīga palīdzība vai atbalsts.

Lai dzīvotu kopā kā Kopiena (kas bieži vien jūtas kā liela, starptautiska ģimene), ir jāievēro noteikumi, ar tiem ir jāiepazīstas pirms iestāšanās skolā un tie ir rūpīgi jāizsver, jāpārdomā.

Skolas diena ir aizņemta, bet vakaros un brīvdienās ir daudz iespēju atpūsties: studenti var pievienoties klubiem un aktivitātēm, kas ietver deju, jogu, drāmu, Band-mēģinājumus,  sporta un iekštelpu spēles, vai vienkārši lasīt, tērzēt, pildīt mājas darbus vai doties pastaigā. Visiem ir pieejama neliela trenažieru zāle, kā arī futbola laukums un āra tenisa\/basketbola laukums. Studenti var datoru telpā doties tiešsaistē, doties uz dārzu, cept kūkas vai izmantot mūzikas studiju, vai Art Barn. Divas reizes nedēļā, vakaros, klusā studiju zāle ir paredzēta mājas darbu gatavošanai vai lasīšanai. Skola piedāvā arī iespējas sazināties ar ģimeni un draugiem, izmantojot tālruņus un Skype datorus.

Katram studentam ir privātskolotājs, kas ir pirmā kontaktpersona un pārrauga studenta vispārējo labklājību un progresu. Parasti privātskolotāja grupa sastāv no četriem līdz pieciem studentiem. Neformālas tikšanās ar skolotāja (individuāli vai grupā), tiek organizētas regulāri. Regulāri kontakti starp studentu un skolotāju (kas bieži vien ir arī viņu akadēmiskais padomnieks) nodrošina klases apmeklējumu uzraudzību, veiktspējas izvērtēšanu, sociālo iesaistīšanos, sekošanu miega režīmam, diētas režīmam, slimībām, nodrošina iespēju savlaicīgi izrunāt jebkādas problēmas, kuras radušās. Privātskolotājs ir pirmā kontaktpersona vecākiem, ja viņi vēlas apspriest savu bērnu vispārējo labklājību skolā.

Plašā virtuve (bieži tiek uzskatīta par skolas sirdi) ir pilnībā veģetāra. Skolas starptautiskā virtuves komanda katru dienu nodrošina ar daudzveidīgu un garšīgu ēdienu. Liela daļa pārtikas nāk no skolas sakņu dārza, kas vienlaicīgi ir liela āra klase studentiem. Tiem, kurus interesē gatavošana un pārtikas audzēšana, ir iespēja palīdzēt dārzā vai virtuvē, kas var būt kā  daļa no studējošā darba grafika.

Visi pirmo gadu studenti, kas jaunāki par 16 gadiem, piedalās veselības un kustības pamatkursos, kas nodrošina plašas teorētiskās un praktiskās mācīšanās iespējas veselības un fiziskās audzināšanas jautājumos, ieskaitot mācības par seksuālo veselību, narkotiku apzināšanās, miegu, stresu un uzturu. Tas nodrošina jaunajiem studentiem pamatzināšanas par to, lai vadītu veselīgu, līdzsvarotu dzīvesveidu.

Tipiska diena
Rīta tikšanās 8:20 – 8:35 tikšanās notiek zālē, kur visa skola sēž mierīgi 10 minūtes. Mērķis ir sākt dienu ar izpratni par mūsu vidi (iesaistot visas mūsu sajūtas) un sevi (ieskaitot mūsu ķermeņus, domas un izjūtas). Reizēm to pavada mūzika, lasīšana vai dzeja;

Brokastis 8:35 – 9:10;
Rīts darbs 9:10 - 9:40. Gan studenti, gan personāls palīdz skolas uzkopšanā;
Kursi 9:50 – 13:00. Dažādas sesijas atkarībā no kursiem;
Pusdienas13:05 – 14:00. Dienas galvenā maltīte; daļa studentu un personāla pēc ēšanas mazgā traukus;
Kursi vai sports 14:30 -16: 45. Katru pēcpusdienu;
Tēja 16.45 – 17:15. Uzkodas un dzērieni;
Klubi 17:15 – 19:00. Klubi, aktivitātes, sanāksmes;
Vakariņas 19:00 – 20:00. Vakara maltīte ar salātiem un karstu ēdienu;
Studiju zāle 20:15 – 21:30. Prezentācijas, dokumentālās filmas;
Klusums 21:30. Klusums visā mājā;
Diena beidzas 22:10.

Nobriedušu studentu programma

Šo programmu bieži izvēlas jaunieši, kas apsver nākamo gājienu dzīvē un kas vēlas to darīt vidē, kurai svarīga ir meklēšana un fundamentāli jautājumi. Studentam ir telpa un laiks pārdomām par to kas ir raksturīgs attiecībām un mīlestībai? Kā es varu vislabāk rūpēties par vidi? Vai var būt pilnīgi atšķirīgs dzīvesveids no vispārpieņemtā? Brockwoodā rodami resursi Krishnamurti mācībām. Studentam tiek piedāvāta trīs dienu gara iespēja būt Krishnamurti studiju centrā, tāpat arī iespēja izmantot skolas aprīkojumu, ieskaitot bibliotēku, trenažieru zāli, tenisa kortu un peldbaseinu. Apmaiņā pret to skola lūdz darbu tādās jomās kā virtuve, dārzs, centrs, administrācija u.c., atkarībā no tā, kur palīdzība ir nepieciešama un kādas ir studenta prasmes. Skola nenodala iekšējo dzīvi no praktiskā darba, - daudzas lietas iemācās dzīves un darba procesā, neatkarīgi no veiktās darbības. Nobriedušie studenti ir laipni aicināti organizēt un vadīt seminārus studentiem un atbalstīt viņu studijas, pamatojoties uz pašu konkrēto kompetences jomu vai pieredzi. Tāpat viņi var piedalīties sporta nodarbībās, mūzikā, drāmā, dejā vai citu klubu saistītās darbībās.

 

Skolotāja mācekļa programma

 Šajā programmā parasti iesaistās jaunieši, kuri nopietni vēlas strādāt par skolotājiem un kuri vēlas padziļināti izpētīt Krišanmurti “pareizo pedagoģiju”. Skolotāji- mācekļi strādā nobriedušo studentu programmā, koncentrējoties uz mācīšanās mācīšanos, un tai ir savs grafiks. Tas ietver sadarbību ar skolotājiem, bet, ievērojot mācību programmas uzsvaru uz neatkarīgu mācīšanos, programma aicina uz iniciatīvu, neatkarību un atbildību.

Skolotāja mācekļa programma ietver:
- Krishnamurti darbu lasīšanu un pārdomāšanu par būtisko izglītībā;

-Sadarbību ar Brockwoodas skolotājiem, sagatavojot un sekmējot kursus, tostarp eksāmenu kursus, Brockwood tēmu un pamatkursus un neatkarīgus projektus;
-Patstāvīgu darbu dažu kursa elementus sagatavošanā un izstrādāšanā;
-Dalību darbsemināros un citās aktivitātēs, kas darbojas visās skolas struktūrās;
-Dalību izglītības semināros, kas risina mācīšanas un mācīšanās pamatprincipus;
-Regulāras tikšanās ar programmas koordinatoru un pilnvarotāju, kā arī regulārus dialogus.

Skolotāja mācekļa iesaiste kursos tiek noteikta sadarbībā ar grupu skolotāju, skolotāja mācekļa koordinatoru un pilnvarotāju, gada pirmajās četrās nedēļās. Iesaiste būs atkarīga no skolotāja mācekļa prasmēm un interesēm, kā arī pieejamajām iespējām un skolas vajadzībām. Kaut arī šajā programmas nosaukumā ir ietverts vārds 'māceklis', būs ievērojamas iespējas pašiem veidot un attīstīt jaunas mācību programmas.

UK - Brockwood Park School

Bramdean, Hampshire, SO24 OLQ, England

Tel: 011-44 (0)1962 771744 Fax: 011-44 (0)1962 771875

Email: info@brockwood.org.uk

Web: www.brockwood.org.uk

 

Nākošā saruna plānojas par Krišnamurti skolām Indijā.

Lai top!

Ojārs Rode

29.02.2020.